Giới thiệu

Viện Công Nghệ Tài Chính (Financial Technology Institute – FTI) thuộc Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM được thành lập nhằm đáp ứng các yêu cầu về giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - tài chính trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Dựa trên bề dày kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu và triển khai các giải pháp về tài chính trong hơn 40 năm của Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, FTI được sáng lập nhằm tiếp tục kết nối và ứng dụng các thành quả của nền kinh tế tri thức, sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tài chính ở Việt Nam.

Sứ mạng

FTI được định vị là nơi học tập và nghiên cứu hàng đầu về tài chính và công nghệ tài chính, cung cấp kiến thức về các công cụ và thị trường tài chính cho những người am hiểu và có đam mê về công nghệ để có thể trở thành các chuyên gia về công nghệ tài chính. Đồng thời, FTI có sứ mạng triển khai các nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam. FTI cũng là nơi kết nối và thực hiện các dự án về Fintech.

  • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng về công nghệ tài chính
  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và công nghệ tài chính
  • Kết nối, hợp tác và triển khai các dự án về công nghệ tài chính
  • Đào tạo và liên kết đào tạo các chương trình ngắn hạn về tài chính và công nghệ tài chính
  • Tư vấn và truyền thông về các sản phẩm, dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính
  • Tầm nhìn

    Đến năm 2025, FTI sẽ trở thành một tổ chức nghiên cứu, đào tạo và tư vấn có chất lượng cao, đảm bảo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực tài chính và công nghệ tài chính.

    Đến năm 2030, FTI sẽ trở thành một trung tâm khoa học – công nghệ, nghiên cứu xuất sắc về tài chính và công nghệ tài chính; cung cấp cho người học và các nhà nghiên cứu một môi trường làm việc tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới sáng tạo.