Khóa học: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP (Investment Management Specialization)

Ngày bắt đầu: 01-08-2020

Loại khóa học:Liên kết đào tạo
Tham gia ngay
12 buổi 18:00 - 21:00 01-08-2020 - 31-08-2020

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được thiết kế nhằm mục tiêu giúp người học có thêm kiến thức và áp dụng các chiến lược đầu tư tài chính hiệu quả vào các tài sản tài chính như cổ phiếu, vàng và bất động sản…

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học này?

 •  
 • Hiểu chiến lược đầu tư của nhà đầu tư và nhà giao dịch trong thị trường tài chính
 • Hiểu và vận dụng vào việc phân tích đầu tư theo một tiến trình đầu tư và phương pháp tiếp cận trong đầu tư.
 • Phân tích và định giá bất kỳ một loại tài sản tài chính: điển hình là cổ phiếu.
 • Áp dụng thành công một chiến lược đầu tư điển hình.
 •  

Khóa học sẽ phù hợp nhất cho đối tượng nào?

Các nhà đầu tư muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người muốn thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Phương pháp giảng dạy và học tập

Học viên sẽ học tập theo phương pháp hiện đại, chú trọng vào tính ứng dụng thực tiễn trong thị trường. Tham gia thảo luận cùng ban giảng huấn về các tình huống thực tiễn.

Thời lượng, học phí, bằng cấp

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: đang cập nhật

Bằng cấp: chứng chỉ

Chương trình

Chương 1: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

 • Số buổi: 4
 • Nội dung

  • Hiểu về thị trường tài chính và các đặc tính của chúng đến nền kinh tế và giá tài sản tài chính
  • Xác định mục tiêu đầu tư và các chiến lược đầu tư
  • Tìm hiểu về một số phương pháp đầu tư của các phù thủy chứng khoán, nhà đầu tư thành công.

Chương 2: Sử dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư và giao dịch

 • Số buổi: 4
 • Nội dung

  • Sử dụng các lý thuyết Dow, sóng Elliot…để xác định xu hướng giá tài sản.
  • Sử dụng các mẫu hình đồ thị (củng cố và đảo chiều xu hướng), đường xu hướng giá để xác định các điểm mua, bán và xu hướng giá tài sản.
  • Sử dụng các chỉ báo để xác định các tín hiệu mua bán hiệu quả.

Chương 3: Phân tích đầu tư và quản lý danh mục

 • Số buổi: 4
 • Nội dung

  • Thực hành đầu tư: phân tích quyết định phân bổ vốn, phân bổ tài sản và lựa chọn tài sản đầu tư.
  • Tiếp cập phương pháp phân tích đầu tư và định giá trên trên xuống – Phương pháp 3 bước (Top down), phương pháp từ dưới lên (Bottom up)
  • Thực hành quản lý danh mục đầu tư


Tham gia ngay