Khóa học: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

Ngày bắt đầu: 01-08-2020

Loại khóa học:Liên kết đào tạo
Tham gia ngay
8 buổi 18:00 - 21:00 01-08-2020 - 31-08-2020

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được thiết kế nhằm mục tiêu giúp người học có thêm kiến thức và những hiểu biết cần thiết để thực hiện công việc tại công ty tốt hơn.

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học này?

 • Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp và những bước phân tích cần thiết trong tiến trình phân tích tài chính.
 • Thực hành phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua một số công ty cụ thể.
 • Nhận diện và quản trị rủi ro tác động đến hoạt động tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp những giải pháp và vấn đề đặt ra trong quá trình tái cấu trúc tài chính

Khóa học sẽ phù hợp nhất cho đối tượng nào?

Các nhân viên đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Phương pháp giảng dạy và học tập

Học viên sẽ học tập theo phương pháp hiện đại, chú trọng không gian học tập thân mật, khuyến khích giao tiếp giữa người đứng lớp và học viên.

Lý thuyết và thực hành gắng liền nhau. Các học viên có thể sử dụng các tình huống mà mình gặp phải để cùng thảo luận với người đứng lớp.

Học viên phải cùng làm việc với người đứng lớp trong một số tình huống cụ thể.

Thời lượng, học phí, bằng cấp

Thời lượng: 8 buổi

Học phí: đang cập nhật

Bằng cấp: Chứng chỉ

Chương trình

Chương 1: Phân tích tài chính nâng cao

 • Số buổi: 3
 • Giảng viên

  TS. Lê Đạt Chí

 • Nội dung

  • Nội dung và các bước thực hiện việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Phân tích chiến lược công ty
  • Phân tích kế toán và thực hành phân tích kế toán
  • Phân tích tài chính và phân tích triển vọng: Tình huốn điển hình

Chương 2: Tái cấu trúc doanh nghiệp – Tái cấu trúc tài chính

 • Số buổi: 2
 • Nội dung

  • Tái cấu trúc và các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp đặc biệt là tái cấu trúc tài chính
  • Các nội dung tái cấu trúc tài chính và các phương thức tái cấu trúc tài chính

Chương 3: Phân tích dự án đầu tư

 • Số buổi: 3
 • Nội dung

  • Những vấn đề quan trọng trong việc hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư
  • Phân tích khả năng thành công của dự án đầu tư và đo lường rủi ro của dự án
  • Những phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong thực tiễn


Tham gia ngay