Khóa học: TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN (Finance for Non-Finance Professionals)

Ngày bắt đầu: 01-07-2020

Loại khóa học:Liên kết đào tạo
Tham gia ngay
10 buổi 18:00 - 21:00 01-07-2020 - 31-07-2020

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được thiết kế nhằm mục tiêu giúp người học có thêm kiến thức nền tảng để có thể điều hành doanh nghiệp thành công

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học này?

 • Hiểu được thông tin từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để ra quyết định.
 • Phân tích và lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
 • Xác định các mục tiêu trong quản trị tài chính doanh nghiệp để phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp một cách tối ưu.

Khóa học sẽ phù hợp nhất cho đối tượng nào?

 • Các nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp không thuộc khối tài chính kế toán.
 • Các bạn trẻ năng động muốn xây dựng một sự nghiệp thành công công việc khởi nghiệp cũng như trong lĩnh vực chứng khoán.

Phương pháp giảng dạy và học tập

 • Học viên sẽ học tập theo phương pháp hiện đại, chú trọng không gian học tập thân mật, khuyến khích giao tiếp giữa người đứng lớp và học viên.
 • Lý thuyết và thực hành gắng liền nhau. Các học viên có thể sử dụng các tình huống mà mình gặp phải để cùng thảo luận với người đứng lớp.
 • Học viên phải cùng làm việc với người đứng lớp trong một số tình huống cụ thể.

Thời lượng, học phí, bằng cấp

Thời lượng: 10 buổi

Học phí: 10.000.000 đồng

Bằng cấp: Chứng chỉ

Chương trình

Chương 1: Đọc hiểu các thông tin từ báo cáo tài chính

 • Số buổi: 2
 • Nội dung

  • Tổng quan về hạch toán kế toán trong một doanh nghiệp
  • Các thủ thuật kế toán làm thay đổi thông tin từ báo cáo tài chính
  • Đọc thông tin hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua thông tin từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  • Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và xác lập các mục tiêu trong quản trị doanh nghiệp.

Chương 2: Quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Số buổi: 4
 • Nội dung

  • Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư
  • Quản trị vốn luân chuyển – Vốn lưu động
  • Hoạch định Chính sách tài trợ của doanh nghiệp
  • Hoạch định Chính sách cổ tức của doanh nghiệp

Chương 3: Phân tích hoạt động kinh doanh

 • Số buổi: 2
 • Nội dung

  • Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh và triển vọng ngành doanh nghiệp hoạt động
  • Phân tích khả năng sinh lời của công ty
  • Phân tích triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
  • Lập mô hình tài chính công ty
  • Giới thiệu các mô hình định giá

Chương 4: Lập kế hoạch tài chính

 • Số buổi: 2
 • Nội dung

  • Quy trình lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp
  • Xác lập các mục tiêu kinh doanh, phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp.
  • Thảo luận Kế hoạch tài chính để lựa chọn kế hoạch tối ưu.


Tham gia ngay