Khóa học: TÀI CHÍNH KHỞI NGHIỆP (Finance for Startups)

Ngày bắt đầu: 01-08-2020

Loại khóa học:Liên kết đào tạo
Tham gia ngay
12 buổi 18:00 - 21:00 01-08-2020 - 31-08-2020

Mục tiêu khóa học

Cung cấp kiến thức và kỹ năng hoạch định tài chính, tìm kiếm nguồn tài trợ thích hợp dành cho các nhà khởi nghiệp chưa có nền tảng kế toán – tài chính.

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học này?

Cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, người học có thể:

 • Trình bày các nội dung cơ bản về tài chính, kế hoạch tài chính đối với dự án khởi nghiệp;
 • Xác định các giai đoạn của dự án khởi nghiệp và nhu cầu tài trợ tương ứng;
 • Đánh giá ưu nhược điểm của các dạng nhà đầu tư và các nguồn tài trợ;
 • Định giá doanh nghiệp trước và sau khi gọi vốn;
 • Trình bày dự án khởi nghiệp trước các nhà đầu tư một cách ấn tượng và thuyết phục;
 • Đàm phán một bản thoả thuận đầu tư cơ bản.

Khóa học sẽ phù hợp nhất cho đối tượng nào?

Các nhà khởi nghiệp chưa có nhiều kiến thức nền tảng về tài chính. Người học được khuyến khích đã/đang vận hành dự án khởi nghiệp hoặc định hình rõ ý tưởng, xây dựng kế hoạch mô hình khởi nghiệp mong muốn trước khi tham gia, nhằm thu được hiệu quả ứng dụng thực tiễn cao nhất từ khoá học.

Phương pháp giảng dạy và học tập

Đào tạo theo phương pháp hiện đại, chú trọng vào tính ứng dụng thực tiễn đối với từng dự án. Tình huống thực hành và tham gia thảo luận cùng ban giảng huấn về các dự án thực tiễn từ người học đưa ra.

Thời lượng, học phí, bằng cấp

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 60.000.000 đồng

Bằng cấp: chứng chỉ

Chương trình

Chương 1: Tổng quan về tài chính đối với dự án khởi nghiệp và tìm kiếm nguồn tài trợ

 • Số buổi: 3
 • Nội dung

  Cung cấp cái nhìn tổng quan về tìm kiếm nguồn tài trợ cho doanh nghiệp khởi sự, bao gồm cách các nhà đầu tư và người cho vay đánh giá các dự án đầu tư mạo hiểm mới. Các thuật ngữ và nguyên lý chính được phân tích, cung cấp kiến thức cơ sở dành cho người học chưa có nền tảng tài chính

  • Các nhà đầu tư tìm kiếm điều gì ở một “kế hoạch kinh doanh tốt”?
  • Kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính cơ bản.
  • Loại hình doanh nghiệp nào nên được sử dụng?
  • Các nhà đầu tư đánh giá các dự án khởi nghiệp như thế nào?

Chương 2: Đánh giá nhu cầu và nguồn tài trợ cho từng giai đoạn khởi nghiệp

 • Số buổi: 3
 • Nội dung

  Xem xét các nguồn tài trợ mà các dự án khởi nghiệp có thể huy động: từ bạn bè, gia đình, các nhà đầu tư thiên thần (angel investors) hay các nhà đầu tư mạo hiểm (venture capitalists). Đánh giá ưu nhược điểm của từng nguồn vốn. 

  - Các vòng gọi vốn theo từng giai đoạn của dự án khởi nghiệp

  - Các nguồn tài trợ đối với dự án khởi nghiệp và sự tương thích với từng giai đoạn.

  - Đánh giá nhu cầu tài trợ với từng giai đoạn

  • Đánh giá nhu cầu tài trợ khi tăng trưởng ổn định và không ổn định
  • Kế hoạch cho thị trường sản phẩm không chắc chắn
  • Phân tích điểm hòa vốn dòng tiền
  • Đánh giá nhu cầu tài trợ với sự phân tích các kịch bản

  - Nơi tìm kiếm các nhà đầu tư cho từng giai đoạn.

Chương 2: Đánh giá nhu cầu và nguồn tài trợ cho từng giai đoạn khởi nghiệp

 • Số buổi: 3
 • Nội dung

  Xem xét các nguồn tài trợ mà các dự án khởi nghiệp có thể huy động: từ bạn bè, gia đình, các nhà đầu tư thiên thần (angel investors) hay các nhà đầu tư mạo hiểm (venture capitalists). Đánh giá ưu nhược điểm của từng nguồn vốn. 

  - Các vòng gọi vốn theo từng giai đoạn của dự án khởi nghiệp

  - Các nguồn tài trợ đối với dự án khởi nghiệp và sự tương thích với từng giai đoạn.

  - Đánh giá nhu cầu tài trợ với từng giai đoạn

  • Đánh giá nhu cầu tài trợ khi tăng trưởng ổn định và không ổn định
  • Kế hoạch cho thị trường sản phẩm không chắc chắn
  • Phân tích điểm hòa vốn dòng tiền
  • Đánh giá nhu cầu tài trợ với sự phân tích các kịch bản

  - Nơi tìm kiếm các nhà đầu tư cho từng giai đoạn.

Chương 3: Định giá dự án khởi nghiệp

 • Số buổi: 3
 • Nội dung

  • Triển vọng trong định giá dự án mới
  • Tổng quan về phương pháp định giá
  • Các phương pháp định giá cơ bản
  • Tiêu chuẩn khi lựa chọn mô hình định giá dự án mới
  • Định giá doanh nghiệp trước và sau khi gọi vốn

Chương 4: “Chào hàng” trước các nhà đầu tư và các bước trong quy trình góp vốn

 • Số buổi: 3
 • Nội dung

  - “Chào hàng” trước các nhà đầu tư:

  • Các nhà đầu tư cần thấy điều gì?
  • Làm thế nào để tạo một bản trình bày ngắn gọn và ấn tượng?
  • Làm thế nào để kể câu chuyện của bạn xúc tích và đầy cảm hứng?
  • Nhưng việc nên và không nên làm khi trình bày

  - Thẩm định doanh nghiệp (Due diligence) và đàm phán một Bản thoả thuận đầu tư cơ bản (Term sheet)

  - Xác định giá trị của khoản đầu tư


Tham gia ngay