Họp báo ra mắt Viện Công nghệ Tài chính, Viện đô thị thông minh và Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe

08:30 - 11:00 16-06-2020

Thông tin sự kiện

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ra mắt Viện Công nghệ tài chính, Viện Đô thị thông minh và quản lý, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe.

Với định hướng xây dựng một nền giáo dục với Chất lượng vượt trội – Gắn liền thực tiễn – Vươn tầm quốc tế cùng việc tự chủ toàn diện về mọi mặt từ học thuật, nghiên cứu đến sáng tạo và tài chính, Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh quyết định thành lập 3 Viện với sứ mạng cung cấp kiến thức và nguồn lực, kết nối người học - nhà nghiên cứu - nhà quản lý để giải quyết những thách thức thời đại 4.0 dựa trên nền tảng của Công nghệ (Technology), tiếp cận quản lý tích hợp, thông minh (Smart) và hướng đến mục tiêu bền vững (Sustainable)

Với chủ đề From Smart to Sustainable, sự kiện đánh dấu sự ra mắt của 3 Viện với vai trò quan trọng là kết nối cộng đồng, tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu, và đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp về công nghệ tài chính, đánh giá về các tác động của công nghệ lên mọi phương diện của đời sống xã hội và giải quyết các vấn đề phát triển đô thị, an ninh lương thực, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và một nền nông nghiệp xanh, bền vững với sức khỏe con người. 

Theo GS.TS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH: “Ba viện mới của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo tầm nhìn và chiến lược phát triển của nhà trường theo hướng 1 đại học đa ngành, lấy quản lý, kinh tế làm trung tâm để tích hợp các lĩnh vực. Giá trị lớn nhất mà UEH kỳ vọng là thông qua các Viện, trường sẽ kết nối được nguồn lực với các bên liên quan, cung cấp kiến thức và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời phát huy vai trò nghiên cứu, tư vấn chính sách kinh tế của UEH, để giải quyết các vấn đề mang tính thời đại và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội”.

Trong đó, Viện Công nghệ tài chính có vai trò nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực FinTech và cung cấp nguồn nhân lực Fintech chất lượng cao. Viện Đô thị thông minh và quản lý là đơn vị kết nối các bên liên quan, chung tay nghiên cứu đề xuất các chiến lược thông minh và giải pháp sáng tạo, giải quyết các vấn đề đô thị. Viện Nghiên cứu chính sách Sức khỏe và nông nghiệp phát triển nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe; nghiên cứu cải thiện các chính sách kinh tế xã hội (đặc biệt nông nghiệp); thu hút các dự án quốc tế để phát triển năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế; đồng thời tư vấn, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo.

Thông tin liên hệ:

 • Ms Trương Tố Như - PR Manager
 • Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0914 029 029
 • Email: nhutt@ueh.edu.vn

Thông tin thêm:

1. Viện Công nghệ tài chính (Financial Technology Institute – FTI): dựa trên bề dày kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu và triển khai các giải pháp về tài chính trong hơn 40 năm qua của Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, Viện Công nghệ Tài chính tiếp tục kết nối và ứng dụng các thành quả của nền kinh tế tri thức, sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tài chính ở Việt Nam. FTI là nơi đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính và công nghệ tài chính; triển khai các nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam; đồng thời là nơi kết nối và thực hiện các dự án về Fintech.

 • Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
 • Điện thoại: 0944229779
 • Email: nguyenbao@ueh.edu.vn

2. Viện Đô thị thông minh và quản lý (Institute of Smart City and Management – ISCM) của UEH được thành lập nhằm cung cấp nguồn nhân lực trong và ngoài nước; kết nối các trường đại học, đơn vị quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp trong nước, quốc tế và cộng đồng chung tay nghiên cứu, đề xuất các chiến lược thông minh và giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề đô thị. Ngoài việc triển khai hệ thống giáo dục tích hợp với các phòng studio-Lab tiên tiến, ISCM còn thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và các dự án gắn liền nhu cầu thực tiễn với định hướng “Tư duy toàn cầu – Hành động địa phương” - giúp phát triển một nền giáo dục tốt hơn và một Việt Nam phát triển bền vững.

 • Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Viện trưởng: TS. Trịnh Tú Anh
 • Điện thoại: 090 975 8919
 • Email: trinhtuanh@ueh.edu.vn

3. Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe (Health and Agricultural Policy Research Institute - HAPRI): Là Viện nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe thuộc sự quản lý của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ba sứ mạng của Viện là phát triển nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe và chính sách nông nghiệp ở phía Nam và cả nước; thu hút các dự án quốc tế để phát triển năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế; phát triển thành nơi tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ, và hỗ trợ đào tạo cho các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan trung ương và địa phương.

 • Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp. HCM
 • Viện trưởng: TS. Võ Tất Thắng
 • Điện thoại: 0934051018
 • Email: thangvt@ueh.edu.vn