Sự cần thiết thành lập Viện Công nghệ Tài chính – FTI

1. Sự cần thiết thành lập Viện

Một trong những lĩnh vực đang chịu nhiều thay đổi trong cuộc cách mạng số hóa ngày nay chính là lĩnh vực tài chính. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực tài chính đang ngày một phát triển mạnh tạo nên một xu hướng phát triển trong thời đại cách mạng 4.0. Việc nghiên cứu và phát triển những ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực tài chính là cần thiết cho sự phát triển của Việt Nam, của ngành Tài chính – Ngân hàng cũng như việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành của UEH.

Nhiều trung tâm tài chính thế giới đang nhận định xu hướng phát triển của FinTech sẽ đe dọa đến vai trò của họ, chính vì vậy, các quốc gia này đã tạo ra những chính sách, môi trường để hỗ trợ cho lĩnh vực này phát triển ở quốc gia, thành phố của họ. Với việc để trở thành một trung tâm FinTech của khu vực sẽ giúp xây dựng và duy trì được vị thế của một trung tâm tài chính trong tương lai. Có thể kể đến một số trung tâm FinTech đang phát triển mạnh hiện nay như London, Singapore, Luxembourg, Vienna (Áo),… Chính vì vậy, việc nghiên cứu để xây dựng môi trường hỗ trợ cho sự phát triển của lĩnh vực FinTech ở Việt Nam rất cần thiết để xây dựng Việt Nam, Tp.HCM thành trung tâm tài chính của khu vực theo định hướng của Đảng, Chính phủ và chính quyền thành phố HCM.

Trong thời gian qua, thế giới và Việt Nam đã chứng kiến sự lớn mạnh của các công ty FinTech, nhiều công ty kỳ lân của thế giới về FinTech đã phát triển mạnh tầm đa quốc gia, những ngân hàng số đã ra đời và vận hành, những đồng tiền số cũng đang tham gia lưu thông trên thị trường tiền tệ,… Điều này đặc ra việc nghiên cứu những sản phẩm của tài chính có thể triển khai tự động hóa bằng công nghệ thông tin là vấn đề quan trọng trong việc tạo ra mô hình kinh doanh mới mà các định chế tài chính cần áp dụng. Các định chế tài chính ngân hàng ngày nay đang bị cạnh tranh bởi các công ty FinTech với những sản phẩm công nghệ được tích hợp và có tính trãi nghiệm người dùng cao. Trước những áp lực này đòi hỏi cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực để giúp các doanh nghiệp, các định chế tài chính ngân hàng Việt Nam theo kịp xu hướng phát triển này của thế giới.

Việc đào tạo đơn ngành không còn là xu hướng chính trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động, việc đào tạo cần được kết hợp tính đa ngành trong xu hướng cách mạng công nghiệp ngày nay như InfoTech, BioTech, MedTech, FinTech… Đối với lĩnh vực công nghệ tài chính - FinTech, thế giới đã xuất hiện những ngân hàng số đầu tiên, những mô hình kinh doanh sáng tạo đổi mới trong ngành tài chính với nhiều dịch vụ tài chính gắn liền với công nghệ đã ra đời và phát triển mạnh.

Nhiều trường đại học trên thế giới đã cho ra đời các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn với các cấp độ cao để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành FinTech giúp các doanh nghiệp, các định chế tài chính ngân hàng có được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng quá trình chuyển đổi số mà nền kinh tế và ngành FinTech đang đặt ra thách thức. Việc liên kết đào tạo này đòi hỏi phải có một đơn vị có tính tương thích thay vì sự thuần túy của tài chính, ngân hàng hay công nghệ thông tin.

Như vậy, với sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UEH cần thiết phải có một đơn vị để nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực mới về công nghệ tài chính hiện chưa được triển khai ở các viện trong trường.

2. Mục tiêu thành lập các Viện FinTech ở các trường trên thế giới

Theo tìm hiểu trong những năm gần đây, nhiều trường đại học trên thế giới đều triển khai việc thành lập các trung tâm, viện FinTech để thực hiện 3 mục tiêu lớn sau đây:

  • Mục tiêu giáo dục: Cung cấp môi trường thúc đẩy việc học và am hiểu rộng hơn về kiến thức công nghệ tài chính. Cung cấp những phân tích, đánh giá về các tác động của công nghệ lên môi trường tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp ở nhiều ngành nghề, từ đó phản ánh những ảnh hưởng dưới mọi phương diện của đời sống xã hội xoay quanh công nghệ tài chính.
  • Mục tiêu Đào tạo: Thiết lập các chương trình đào tạo chuyên sâu về FinTech ở cấp độ cử nhân cũng như các khóa học ngắn hạn cấp chứng chỉ, có độ thích ứng cao với sự phát triển nhanh chóng của tài chính công nghệ…
  • Mục tiêu nghiên cứu: Thực hiện các báo cáo định kỳ về thực trạng phát triển FinTech, sự năng động ngành trong môi trường công nghệ tại Việt Nam trong sự so sánh với sự năng động quốc tế, nhằm tạo ra cơ sở đánh giá, căn cứ nắm bắt xu hướng ngành….

Dựa trên việc nghiên cứu, tìm hiểu mô hình hoạt động của các trung tâm, Viện FinTech ở các trường đại học trên thế giới đòi hỏi tính cấp thiết cho việc thành lập Viện FinTech ở trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Dưới dây là minh chứng cho một số trường trên thế giới cho mục tiêu thành lập Viện FinTech như sau:

Bảng: Tham khảo mục tiêu thành lập viện FinTech của các trường đại học trên thế giới

Mục tiêu

Viện quốc tế ở các trường đại học

Mục tiêu giáo dục

 

Cung cấp môi trường thúc đẩy việc học và am hiểu rộng hơn về kiến thức công nghệ tài chính, tức là những phát triển và đổi mới công nghệ ứng dụng vào các lĩnh vực tài chính.

Tsinghua University (Fintech Lab)

Stevens Center (Wharton)

Fintech Center (Morgan State University)

Chicago Booth Fintech (University of Chicago)

Fubon Center (New York University, STERN)

Michigan Fintech (University of Michigan, Ross)

Georgia FinTech Academy (University System of Georgia)

Cung cấp những phân tích, đánh giá về các tác động của công nghệ lên môi trường tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp ở nhiều ngành nghề, từ đó phản ánh những ảnh hưởng dưới mọi phương diện của đời sống xã hội xoay quanh công nghệ tài chính (tác động xã hội, vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội).

Tsinghua University (Fintech Lab)

Stevens Center (Wharton)

The University of Hong Kong (HKUFintech)

Fintech Center (Morgan State University)

Chicago Booth Fintech (University of Chicago)

Georgia FinTech Academy (University System of Georgia)

Mục tiêu đào tạo

 

Thiết lập các chương trình đào tạo chuyên sâu về FinTech ở cấp độ cử nhân nghiên cứu/ứng dụng cũng như các khóa học ngắn hạn cấp chứng nhận/chứng chỉ, có độ thích ứng cao với sự phát triển nhanh chóng của tài chính công nghệ, và mang tính thực tiễn cao (AI, machine learning, big data, blockchain…) nhằm trang bị kiến thức cập nhật/bổ sung cho sinh viên/học viên trước bối cảnh gia nhập thị trường tài chính năng động và biến đổi nhanh chóng.

Stevens Center (Wharton)

The University of Hong Kong (HKUFintech)

Fintech Center (Morgan State University)

Fubon Center (New York University, STERN)

MIT Fintech (MIT, Sloan)

Georgia FinTech Academy (University System of Georgia)

Fintech Lab (Georgia State University)

 

 

Là cầu nối kết nối với các công ty FinTech/vườn ươm FinTech/ FinTech hubs/ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà lập chính sách với trường học nhằm mang đến góc nhìn thực tế và gần gũi hơn cho sinh viên/học viên.

Tsinghua University (Fintech Lab)

Stevens Center (Wharton)

Fintech Center (Morgan State University)

Fubon Center (New York University, STERN)

MIT Fintech (MIT, Sloan)

Fintech Lab (Georgia State University)

Tổ chức các cuộc thi liên quan đến Fintech, thành lập các câu lạc bộ FinTech được dẫn dắt bởi chính sinh viên, nhằm xúc tiến và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp FinTech.

Tsinghua University (Fintech Lab)

Chicago Booth Fintech (University of Chicago)

MIT Fintech (MIT, Sloan)

Michigan Fintech (University of Michigan, Ross)

Mục tiêu nghiên cứu

 

Thực hiện các nghiên cứu học thuật chuyên sâu để khám phá tri thức trong lĩnh vực công nghệ tài chính, qua đó giúp cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo cho sinh viên/học viên nhằm nâng cao năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng trong thị trường tài chính.

Tsinghua University (Fintech Lab)

Stevens Center (Wharton)

Fubon Center (New York University, STERN)

APAR (Colombia University)

Fintech Center (Morgan State University)

 

Cung cấp các chương trình, hội thảo, seminars, workshops hội tụ các học giả, nhà thực tiễn, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, và nhà điều hành chính sách nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi và thúc đẩy các phát kiến công nghệ tài chính.

Stevens Center (Wharton)

Chicago Booth Fintech (University of Chicago)

Fubon Center (New York University, STERN)

MIT Fintech (MIT, Sloan)

Fintech Center (Morgan State University)

 

Links minh chứng:

http://fintechlab.pbcsf.tsinghua.edu.cn/english/common/main/aboutLab

https://stevenscenter.wharton.upenn.edu/about/

https://www.hkufintech.com/

https://www.chicagobooth.edu/programs/full-time/student-experience/beyond-classroom/groups/chicago-booth-fintech

https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/fubon-center-technology-business-and-innovation

https://www8.gsb.columbia.edu/fintech/

https://innovation.mit.edu/resource/mit-fintech/

https://michiganross.umich.edu/clubs/michigan-fintech

https://fintech.morgan.edu/

https://www.georgiafintechacademy.org/

https://robinson.gsu.edu/academic-departments/insight/innovation-labs/fintech-lab/