Giới thiệu

Viện Công Nghệ Tài Chính (Financial Technology Institute – FTI) thuộc Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM được thành lập nhằm đáp ứng các yêu cầu về giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - tài chính trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Xem chi tiết

Cán bộ chủ chốt

Đối tác liên kết