Tuyển sinh khóa học CMT

Viện Công nghệ tài chính (FTI) trở thành đối tác với CMT

Xúc tiến trở thành đối tác của các tổ chức đào tạo chứng chỉ Quốc tế là một hoạt động chủ đạo của FTI trong thời gian tới. Sau khi trở thành đối tác đào tạo các chứng chỉ Quốc tế, FTI sẽ triển khai các khóa học đào tạo theo chất lượng Quốc tế.

Ngày 02/06/2020, FTI đã chính thức trở thành đối tác hợp tác với CMT Association, Inc. để đào tạo và cấp chứng chỉ CMT. Các học viên của FTI trong tương lai sẽ được thụ hưởng nhiều lợi ích mang lại từ sự hợp tác này.

Trong thời gian đến, FTI sẽ tiếp tục xúc tiến với các tổ chức khác như CFA, GARP/FRM… để trở thành đối tác đào tạo các chứng chỉ Quốc tế tại VN.